Կայքի քարտեզը  |  Հաճախորդների սպասարկում
Մեր քարտերըMembership RewardsSELECTSՃանապարհորդությունԱպահովագրությունACBA ON-LINE
American Express® Gold Քարտ
Հարգելի այցելու, 

Սույն էջում կարող եք լրացնել American Express Gold Քարտի էլեկտրոնային դիմումը: Ձեր դիմումը կներկայացվի Բանկի վարկային կոմիտեին, որի որոշման մասին Դուք կտեղեկացվեք 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկի Ձեր ընտրած մասնաճյուղից Քարտի ստացման համար Ձեզնից կպահանջվեն Ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի, եկամուտների մասին տեղեկանքի և հանրային ծառայությունների համարանշի բնօրինակները: Քարտի համար էլեկտրոնային եղանակով կարող են դիմել միայն ՀՀ անձնագիր ունեցող անձիք: 


Մաս1
Մաս2
Քարտի տեսակ՝                                           American Express Gold
Մասնաճյուղ*
Քարտի արժույթ*
Վարկային գծի չափը*
A. Դիմողի տվյալները
Անուն*
Ազգանուն*
Հայրանուն*
Անձը հաստատող փաստաթղթի համար*
Տրման ամսաթիվը*
  
Ու՞մ կողմից է տրված*
Հանրային ծառայությունների համարանիշ*

նախկինում սոցիալական ապահովության քարտի համար
Ծննդյան ամսաթիվը*
  
Ամուսնական կարգավիճակը*
Գրանցման հասցե*
Բնակության հասցե*
Հեռախոս
Բջջ. հեռախոս*
Էլ. հասցե*
Գաղտնաբառ*
B. Զբաղվածությունը
Աշխատավայրի անվանումը*
Պաշտոնը*
Հասցե*
Հեռախոս*
Աշխատելու տարեթվերը /սկիզբ-ավարտ/*
Նախորդ աշխատավայրի անվանումը
Պաշտոնը
Հասցե
Հեռախոս
Աշխատելու տարեթվերը /սկիզբ-ավարտ/
C. Եկամուտները
Աշխատավարձի չափը*
Աշխատավարձի ստացման
եղանակն առ այսօր
*
Աշխատավարձի ստացման
եղանակն այսուհետ
*
Ընտանիքի անդամների թիվը*
, որից աշխատող*
Ընդհանուր եկամուտի չափը*
D. Սեփականությունը
Բնակարան
Առանձնատուն
Ավտոմեքենա
Այլ
E. ՄԵՄԲԵՐՇԻՓ ՌԻՎՈՐԴՍ Ծրագիր
ՄԵՄԲԵՐՇԻՓ ՌԻՎՈՐԴՍ
ծրագրի անդամակցում
Ես հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում գործող «Մեմբերշիփ Ռիվորդս» ծրագրի անդամակցման եւ մասնակցության պայմաններին, սակագներին եւ ցանկանում եմ անդամակցել «Մեմբերշիփ Ռիվորդս» ծրագրին*

* - Հիմնական Քարտի համար դիմելու պահին ՄԵՄԲԵՐՇԻՊ ՌԻՎՈՐԴՍ ծրագրի ակտիվացման դեպքում, ծրագրի առաջին տարվա սպասարկումն անվճար է:
F. Որտեղի՞ց եք իմացել Քարտի մասին
Ընտրել աղբյուրը*
Նշել այլ աղբյուր
Շարունակել
G. Այլ տվյալներ
Հաշվի շարժի վերաբերյալ քաղվածքի, «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պարտադիր ներկայացման տեղեկատվության, Վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների անհատական թերթիկի ստացում*
Քարտով ստորեւ նշված գումարից մեծ գործարքների դեպքում SMS հաղորդագրության ստացում
Բջջային հեռախոսահամար
Նվազագույն գումարը
Նշել գումարը՝
SMS հաղորդագրության լեզուն*
SMS հաղորդագրության տեսակ*
H. Համաձայնագիր
Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ.

 • «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից հարցում կատարվի «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին և վերջինիս խնդրում եմ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին տրամադրել իմ ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կարող են հաշվի առնվել ինձ հետ վարկային(փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս:

 • «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկային(փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ վարկային(փոխառության և այլն) պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում ցանկացած պահին առանց ինձ նախապես տեղյակ պահելու «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն  «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին տրամադրի իմ ապագա ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ:

 • «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից սեփականության կամ ընդհանուր սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող գույքերի վերաբերյալ հարցում կատարել ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե և ստանալ սպառիչ տեղեկատվություն իմ գույքային իրավունքների, այդ թվում` դրա ծագման հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև կադաստրային գործից ստանալ սեփականության իրավունքի վկայականի, հատակագծի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները` մինչև իմ վարկային (փոխառության և այլն) պարտավորության լրիվ կատարումը:

 • «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից սույն դիմումի «ԴԻՄՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ» բաժնում նշված բջջային հեռախոսի համարին ուղարկվեն SMS հաղորդագրություններ` «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ումառկա իմ բոլոր պարտավորությունների, դրանց կատարման վերջնաժամկետների, ինչպես նաև իմ քարտին առնչվող ցանկացած այլ տեղեկությունների վերաբերյալ:

 • Գիտակցում եմ, որ տրամադրված տեղեկությունները և տվյալները, կախված դրանց բովանդակությունից կարող են ազդել  «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կայացված համապատասխան որոշման վրա:

  Սույն համաձայնությունը կարդացել եմ և հավաստում եմ, որ այն ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի է:
  I. Հավաստացում
  Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ում գործող American Express® Gold քարտի տրամադրման և սպասարկման սակագներին, հաստատում եմ, որ սույն դիմումում ներկայացված տեղեկությունը լիարժեք և հավաստի է:
  Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ կայքի «Խորհուրդներ քարտապաններին» բաժնում ներկայացվող վճարային քարտերի օգտագործմանն առնչվող հնարավոր ռիսկերին և անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ ներկայացված խորհուրդներին:
  Վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ
  Ներբեռնել
  Հաստատման ամիս/ամսաթիվ*
    
  ՀԱՍՏԱՏԵԼ  Վերջին թարմացում՝  15.04.2016 11:42
  «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ եվ American Express ընկերությունների մասին  |  Ապրանքանշաններ  |  Web Site Rules & Regulations   |  Privacy Statement